"Балкан Инжeнеринг Груп" ООД
Ние не строим жилища, а Вашите домове!
 
Защо нас?

История

      

     Балкан Инженеринг Груп е строително–инвестиционна компания,  създадена през 2003 г., развиваща дейността си в сферата на проучването на терени, проектирането и изграждането на обществени и жилищни сгради, както и реализацията им на пазара за недвижими имоти.

От самото основаване на компанията, дейността е съсредоточена към строителството на жилищни сгради.


През 2004 г., вследствие на разрастващия се пазарен дял и нарасналото потребителско търсене, се създава  ново дружество – Балкан Инженеринг Груп 2004., с което се разширява обема на строителните работи.

От 2005 г. Балкан Инженеринг Груп започва да се занимава и с продажба на  имотите си, защото държим на личният контакт с клиента и доброто обслужване.

През 2007 г. компанията започва да се развива в строителството на обществени сгради.

През същата година в дружеството е въведена системата за управление на качеството, съгласно международният стандарт EN ISO 9001/2000.

През декември 2007 г. „Балкан Инженеринг Груп” ООД и „Балкан Инженеринг Груп 2004” ООД са вписани в Централния професионален регистър на строителя и притежават удостоверения за три категории в строителството.

         През 2008 г. „Балкан Инженеринг Груп” ООД премина успешно през междинен сертификационен одит.

През същата година компанията започва да развива дейността си и във Варна.